Kontingent opkræves årligt i begyndelsen af året. Fra 2018 søges flest mulige opkrævninger udsendt som e-mail, se nedenfor. De medlemmer som ikke har meddelt klubben e-mail adresse eller adressen ikke længere er gyldig, vil som hidtil modtage kontingentopkrævningen som brev.
Klubben sparer resourcer og omkostninger ved at benytte e-mail. Manglende e-mail oplysning kan leveres til klubbens mail adresse: dansk.balladklubhosgmail.com Husk at ertstatte hos med @.

Kontingentopkrævning for 2018 og indbydelse til Dansk Balladklubs generalforsamling i Skovshoved.

 

Kontingentopkrævning:

Kontingentet 250 kr. indbetales til klubbens bankkonto: 1551-0003254763.
Sidste rettidige betalingsdato: 23.02.2018. Husk venligst navn på overførslen.
Igen i år trækkes lod om en præmie for rettidig betaling: 2 – delt nedgangsluge fra PLEXIFIX.
Obs: Denne e-mail er opkrævning af årskontingent til Dansk Balladklub.
 
 
 

Generalforsamling:

Generalforsamling i Dansk Balladklub holdes tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.30 i 
Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn.
Der er spisning før generalforsamlingen, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail: dansk.balladklub@gmail.com senest den 23. februar er nødvendig.
 Forslag fra medlemmer sendes til: dansk.balladklub@gmail.com
 
Dagsorden:
                           a) Valg af dirigent
                           b) Årsberetning
                           c) Årsregnskab fremlægges
                           d) Valg af ledelse
                           e) Valg af revisor
                           f) Fastsættelse af kontingent
                           g) Indkomne forslag
                           h) Eventuelt
 
 
Venlig hilsen Dansk Balladklub
 
Dansk Balladklub