Årskontingent

Kontingent opkræves årligt i begyndelsen af året. Fra 2018 søges flest mulige opkrævninger udsendt som e-mail, se nedenfor. De medlemmer som ikke har meddelt klubben e-mail adresse eller adressen ikke længere er gyldig, vil som hidtil modtage kontingentopkrævningen som brev.
Klubben sparer resourcer og omkostninger ved at benytte e-mail. Manglende e-mail oplysning kan leveres til klubbens mail adresse: dansk.balladklub@gmail.com
Kontingentopkrævning for 2018 og indbydelse til Dansk Balladklubs generalforsamling i Skovshoved.
 

Kontingentopkrævning:

Kontingentet 250 kr. indbetales til klubbens bankkonto: 1551-0003254763. 
Sidste rettidige betalingsdato: 23.02.2023. Husk venligst navn på overførslen.
Igen i år trækkes lod om en præmie for rettidig betaling: 2 – delt nedgangsluge fra PLEXIFIX.
Obs: Denne e-mail er opkrævning af årskontingent til Dansk Balladklub. 
  
Venlig hilsen Dansk Balladklub
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110