Vi forsøger igen - traditionen kan måske genoplives!
 

Indbydelse til Balladtræf i Nivå 17. – 19. august 2018.

 

Kære Ballad sejler i Øresundsområdet.

 
Dansk Balladklub arrangerer træf i Nivå Havn 17. til 19. august 2018.
Klubben vil være tilstede fra fredag eftermiddag i Nivå Havn, hvor der serveres molebajer for de ankommende.
Lørdag aften er der fællesgril i Sejlklubben Nivå Tursejleres klubhus.
Klubben sørger for kød til grillen., som er en gasgrill, og brød m.v. Drikkevarer sørger klubben også for.
Vi håber på godt vejr, så middagen kan nydes på terrassen. Vi har dog for en sikkerheds skyld også lånt klubhuset.
Lørdag eftermiddag kan der arrangeres bådbesøg hos Ballad ejere, som ønsker at vise interessante detaljer i deres båds indretning eller vedligehold.
Af hensyn til klubbens indkøb er tilmelding nødvendig senest onsdag den 15. august til klubbens e-mail dansk.balladklub@gmail.com eller pr. tlf. til Jørgen Madsen 40 41 21 99.
 
 
Øresundstræf.

I Balladklassens storhedstid var der tradition for træf i Øresundsregionen. Desværre har denne tradion ikke været aktiv de senere år.
Der arbejdes på at genoplive denne traditiuon og i 2015 lykkedes det at gennemføre et tur og træf arrangement på Flakfortet med med 4 deltagende Ballad.
Det blev et fint arrangement, hvor det ud på aftenen viste sig at der også deltog en tropadur, som desværre nu har solgt sin ballad.
Dansk Balladklub