Øresundstræf

Øresundstræf 2018 i Nivå.

Balladklubbens træf i Nivå 17 – 19 august havde 11 deltagende Ballad, heraf 2 lokale både. Deltagerne ankom fra fredag formiddag til lørdag aften.
Klubben bød på molebajer ved ankomst.
Sejlklubben Nivå Tursejlere havde stillet deres klubhus til rådighed for Dansk Balladklub. Ballad flaget var hejst i flagstangen, så sejlerne kunne finde vej.
Lørdag middag var der fælles frokost i klubhuset med medbragte klemmer eller sandwich fra restauration Strandhuset på Nivå havn.
Allerede under frokosten blev der udvekslet erfaringer med forskellige løsninger på opståede problemer med vores ældre både.
Eftermiddagen blev brugt til at besøge hinandens både og lære af andres gode løsninger.
Om aftenen blev der dækket bord indendørs, idet regn ikke kunne udelukkes.
Gasgrillen på terrassen blev tændt og de indkøbte mørbrad blev grill stegt.
Serveringen bestod af oksemørbrad, flødekartofler og agurkesalat. Hertil drikkevarer indkøbt af klubben.
Efter middagen blev der serveret kaffe og småkager.
Klubben ser frem til, at der også fremover kan arrangeres træf i Øresundsområdet, som i ”gamle dage”. Vi kan også godt klare lidt flere deltagere.
 

Ballad stander er sat.

Der var plads ved broerne til de først ankomne.

Der var reserveret plads ved havnekajen.

Fælles frokost for de først ankomne.

Nivå idyl.

Molebajer og eftermiddagskaffe.

Borddækning.

Borddækningen færdig.

Grillen er færdig - klar til skafning.

Der snakkes.

Fadene blev tømt.

Vi forsøger igen - traditionen kan måske genoplives!
 

Indbydelse til Balladtræf i Nivå 17. – 19. august 2018.

 

Kære Ballad sejler i Øresundsområdet.

 
Dansk Balladklub arrangerer træf i Nivå Havn 17. til 19. august 2018.
Klubben vil være tilstede fra fredag eftermiddag i Nivå Havn, hvor der serveres molebajer for de ankommende.
Lørdag aften er der fællesgril i Sejlklubben Nivå Tursejleres klubhus.
Klubben sørger for kød til grillen., som er en gasgrill, og brød m.v. Drikkevarer sørger klubben også for.
Vi håber på godt vejr, så middagen kan nydes på terrassen. Vi har dog for en sikkerheds skyld også lånt klubhuset.
Lørdag eftermiddag kan der arrangeres bådbesøg hos Ballad ejere, som ønsker at vise interessante detaljer i deres båds indretning eller vedligehold.
Af hensyn til klubbens indkøb er tilmelding nødvendig senest onsdag den 15. august til klubbens e-mail dansk.balladklub@gmail.com eller pr. tlf. til Jørgen Madsen 40 41 21 99.
 
 

Øresundstræf.


I Balladklassens storhedstid var der tradition for træf i Øresundsregionen. Desværre har denne tradion ikke været aktiv de senere år.
Der arbejdes på at genoplive denne traditiuon og i 2015 lykkedes det at gennemføre et tur og træf arrangement på Flakfortet med med 4 deltagende Ballad.
Det blev et fint arrangement, hvor det ud på aftenen viste sig at der også deltog en tropadur, som desværre nu har solgt sin ballad.
Dansk Balladklub
Nivåvænge 152
2990 Nivå
Telefon: +45 53633256
E-mail: dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 34762058
     
Dansk Balladklub | Nivåvænge 152 | 2990 Nivå | Tlf.: +45 53633256