Øresundstræf.

I Balladklassens storhedstid var der tradition for træf i Øresundsregionen. Desværre har denne tradion ikke været aktiv de senere år.
Der arbejdes på at genoplive denne traditiuon og i 2015 lykkedes det at gennemføre et tur og træf arrangement på Flakfortet med med 4 deltagende Ballad.
Det blev et fint arrangement, hvor det ud på aftenen viste sig at der også deltog en tropadur, som desværre nu har solgt sin ballad.
Dansk Balladklub