Genaker uden store ombygninger.

Det er udelukket at 2 pensionister kan sejle med spiler. Derfor har jeg monteret et lille "Padeye" beslag på stævnbeslaget. Det kræver et ekstra M6 gevindhul i stævnbeslaget. Gevindtappe har det med at knække, så efter et enkelt forsøg med båden i vandet, besluttede jeg at vente til båden kom på land.
For at komme igang med at sejle med Genaker brugte jeg en super enkelt løsning med en "Soft Shackle" i stævnbeslaget. Denne meget enkle og billige løsning kan sikkert også bruges permanent.
Genakeren er forsynet med en strop, så halsbarmen kommer i højde med prædikestoen. Det gør det let at bomme.
Genakkeren er med tragt, så den er nem at sætte og bjærge.

B1294

Jørgen
"Padeye" monteret med 2 M6 maskinskruer. Brudgrænse 2200 kg.
Her er vist 2 stk 4mm soft shackle. For een Shackle er brudgrænsen er 1070 kg og Maks. Arbejdsbelstning 535 kg. Jeg har ikke konstateret begyndende brud eller skamfiling.
Dansk Balladklub