Genakker

Genaker uden store ombygninger.

Det er udelukket at 2 pensionister kan sejle med spiler. Derfor har jeg monteret et lille "Padeye" beslag på stævnbeslaget. Det kræver et ekstra M6 gevindhul i stævnbeslaget. Gevindtappe har det med at knække, så efter et enkelt forsøg med båden i vandet, besluttede jeg at vente til båden kom på land.
For at komme igang med at sejle med Genaker brugte jeg en super enkelt løsning med en "Soft Shackle" i stævnbeslaget. Denne meget enkle og billige løsning kan sikkert også bruges permanent.
Genakeren er forsynet med en strop, så halsbarmen kommer i højde med prædikestoen. Det sikrer bomning uden at genakkeren hænger fast i prædikkestolen. Det gør det let at bomme.
Forsynes stroppen med en blok og en line tilbage til cockpit, kan genakerens dybde justeres så vindvinkelområdet forøges. Slækkes stroppen kan der sejles mere plat læns.
Med hensyn til skæring, så kan man med en blok monteret godt trække halsbarmen lavere end overkanten af prædikkestolen. Men så skal man huske at hæve den før en bomning.
Genakkeren er med tragt, så den er nem at sætte og bjærge.
 
B1294
 
Jørgen
 
"Padeye" monteret med 2 M6 maskinskruer. Brudgrænse 2200 kg.
Her er vist 2 stk 4mm soft shackle. For een Shackle er brudgrænsen er 1070 kg og Maks. Arbejdsbelstning 535 kg. Jeg har ikke konstateret begyndende brud eller skamfiling. 
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110