Meld dig ind i Dansk Balladklub - det er fordelagtigt.

 

Klubben kan kontaktes på: dansk.balladklub@gmail.com
Ballad klassens flotte stander er ikke hejst under bagbord salings horn på din båd. Det er måske fordi du ikke er klar over, at der findes Ballad klubber, som arbejder på at fremme interessen for vore fantastiske både. Dansk Balladklub er for ejere og sejlere, der sejler i bådtypen Ballad. Bådtypen er meget udbredt i de nordiske lande. Der findes Balladklubber i Sverige, Norge, Tyskland, Holland og England.
Dansk Balladklub arbejder for at fremme interessen for at sejle i bådtypen Ballad, både kapsejlads og tursejlads. Klubben er landsdækkende med arrangementer forskellige steder i Danmark.
Generalforsamlingen foregår skiftes vis i Hovedstadsregionen og i Jylland (Typisk på Bådudstillingen i Fredericia).
Der arrangeres tur og træf, hvor Ballad sejlere finder inspiration til forbedringer og vedligehold. Det sociale har også høj prioritet.
I vinterhalvåret arrangeres ERFA møder med foredrag af eksperter indenfor det maritime område.
Klubben støtter kapsejlads med Ballad som en-typebåd, men også kapsejlads for sjov, hvor måle og kapsejladsregler tages mere afslappet.
Entypereglen administreres i fællesskab af klubberne i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.
Klubbens hjemmeside www.ballad.dk indeholder nyttige oplysninger om bådtypen Ballad og Dansk Balladklubs aktiviteter.
Klubbladet kan læses på klubbens hjemmeside.

Medlemsskab:
Det årlige kontingent er: 250 kr. for bådejere, 125 kr. for venner. Kontingentet opkræves en gang om året før sejlsæsonen. Benyt indmeldelsesblanketten på klubbens hjemmeside www.ballad.dk, under fanen "Klubben”.
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110