Kapsejlads for sjov, seneste

Kapsejlads for sjov for Ballader. Rute og regler.


Opdateret 03/10-17.
Hvornår? Vi sejler hver mandag i maj, juni, august og september. Starten i maj og juni er kl. 18:30, i august og september kl. 18:00.
Hvor? Det foregår nær Svanemøllehavnen med runding af en rød bøje, Middelgrunden, rød bøje og tilbage til mål, en tur der på søkortet måler 6,5 sømil, og som i almindelig vind tilbagelægges på omkring 1 time og 30 min.
Ruten Start- og mållinje: En linje mellem rød bøje ved hjørnet af Fiskerihavnen og en sort kompasbøje, helt ude ved Nokken (nordvestlige hjørne af Nordhavn). 1. mærke: Rød lystønde på position 55° 44,3’N; 12° 37,3’Ø. Holdes om styrbord. 2. mærke: Middelgrunden. Holdes om bagbord. 3. mærke: Rød lystønde på position 55° 44,3’N; 12° 37,3’Ø. Holdes om bagbord. 4. Mål (samme som startlinje).
Ruten ved ringe vind Ved ringe vind afkortes banen til kun at gå til 1. mærke (den røde lystønde), der skal holdes om styrbord – dernæst Nordbøjen på positionen 55°44,30’N – 12°37,74’Ø som holdes til styrbord – retur til rød bøje der holdes om bagbord og herfra retur til mål. Banen er i dette tilfælde ca. 2.5 sømil. Hornblæseren tager beslutningen om, hvorvidt banen skal afkortes.
Hvem kan deltage? Alle Albin Ballads kan deltage. Dysten er uformel og afslappet: ingen spiler, rullefok tilladt, ingen krav til målerbrev, ej heller kendskab til kapsejladsregler.
Hvad er reglerne?
1) Der sejles uden spiler, uden krav til målerbrev og som udgangspunkt efter ganske almindelige søfartsregler. Dog tillades det at luffe i begrænset omfang og med måde og selvfølgelig med hensyntagen til vejret.
2) Startprocedure: Starten går kl. 18.30 (forår) eller 18:00 (efterår), GPS-tid. Der vil så vidt muligt blive givet et klarsignal 5 min. før start samt startsignal. Begge signaler er lydsignaler (1 trut i horn) og vil blive afgivet af hornblæser, p.t. Sandra. Ved afkortet bane gives 2 trut i stedet for 1 trut (både 5 min før start samt ved starten). Det er tidspunktet for det første af de to trut der tæller.
3) Før og under kapsejladsen sejles der uden nationalflag. Både der udgår skal sætte nationalflag agter som tegn på, at de udgår. Både der er gået over mållinjen sætter flag for at vise, at de ikke mere sejler kapsejlads.
4) Efter trut 5 minutter inden start skal motorer være slukkede, og startlinjen må ikke oversejles –hverken sydfra eller nordfra.
Point og tidstagning Man registrerer selv sin a) samlede position, b) evt. hvilke både som kommer før og efter og c) sluttid (klokkeslæt), og poster den på facebooksiden ”Ballad kapsejlads for sjov” eller sender den til poul.koldsoe@gmail.com. Der er ikke skippermøder før eller efter start, men ofte mødes nogle dog i en af bådene efter sejladsen til en hyggesnak.
Pointsystem i de enkelte sejladser. Nr. 1 får ligeså mange points som antallet af startende både plus 1¼ point. Nummer 2 får ligeså mange points som antallet af startende både, nummer 3 som antal af startende minus 1 og så fremdeles. Hvis alle de startende både når hjem inden for de tre timer, får den sidste således 2 points. Diskvalificerede eller udgåede fartøjer får 1 point. Både der ikke starter får ingen points. Både, der ikke har indrapporteret deres tid eller deltagelse via Facebook eller på poul.koldsoe@gmail.com senest søndagen efter sejladsen har ikke krav på points, men deltagerne forsøger at hjælpe hinanden med kommentarer på Facebook om hvem de kom før og efter, således at der ofte kan gives points i de tilfælde, hvor en indberetning er glemt. Via Facebook kan man følge indberetninger og pointgivning løbende, og der kan indgives eventuelle korrektioner som kommentar.
Hvad kan jeg vinde? Mere sejlerfaring og en masse sejlglæde blandt Ballad-sejlere. Der er udsigt til præmier til de tre bedste for hele sæsonen, fra Dansk Ballad-Klub. For sæsonens sejladser sammentælles points for alle sejladser minus de 3 dårligste sejladser. Aflyste sejladser pga. for meget vind tæller ikke med i de tre dårligste sejladser. Hvis der herefter er pointlighed mellem 2 eller flere både i klassen vinder båden med flest 1. pladser. Hvis der fortsat er pointlighed, vinder båden med flest 2.pladser og så fremdeles.
Hvad koster det? Intet – bortset fra din tid mandag aften.
Aflysning pga. for meget vind. Der sejles ved vejrmeldinger der lyder på vind under 15 m/s inkl. eventuelle meldinger om vindstød. Det er vejrmeldingen som den fremstår lidt efter klokken 15 hos DMI, byvejr, København gældende for perioden kl 18-21 på sejladsaftenen der er afgørende for sejlads eller ej. Aflysning postes på Facebooksiden. Hvis der sejles alligevel (uden points) følges sædvanlig startprocedure. Hvis der sejles efter aflysning, sejles der med nationalflag.
Aflysning pga. for lidt vind. Ved ”for lidt vind” foretages ingen officiel afblæsning af løbet. Hver båd vurderer selv om man kan og vil fuldføre inden for de tre timer der giver points. Eventuelt er banen afkortet.
Er der plads til flere? Der er god plads på Sundet mandag aften, så du vil nok kunne knibe dig ind i feltet.
Hvordan kommer jeg i gang? Bare mød op i båd en mandag aften lidt før start, ved startlinjen ud for ”Fiskerihavnen” – (Nordhavnens nordligste spids) og sejl efter de andre. Det er også en god ide at melde dig ind i Facebookgruppen ”Ballad kapsejlads for sjov”.
Forsikring. Arrangøren Dansk Balladklub og andre involveret i organisation af sejladsserien kan ikke påtage sig noget ansvar for skader hverken på materiel eller personer før, under eller efter sejladserne der indgår i regattaen. Det påhviler deltagerne i regattaen at der er en gyldig 3. mands ansvarsforsikring.
Kapsejlads for sjov blev startet af nogle Ballad sejlere fra Svanemølle Havnen. Ideen har vist sig at være bæredygtig og nu deltager også ballader fra nærliggende havne. 
 
 
Simple regler for kapsejlads, klik på link nedenfor:
 
 
 
Kapsejlads for sjov: Kontakter - klik på link nedenfor.
Mail-telefonliste (90.0 Kb)
Dejligt sommervejr, men kapsejlads er sjovere, når der er mere vind.
Resultater 2016 Klik her! (0.2 Mb)
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110