Mastestøtte

Baggrund


Det har vist sig, at der på nogle ballader kan være et potentielt farligt problem med rustnedbrydning af den masteunderstøtning, der er indstøbt i forkanten af kølsvinet. Problemet opstår over tid, fordi man i begyndelsen producerede støtten i sort jern i den tro, at der ikke ville trænge vand ind i konstruktionen. Det har vist sig at være en forkert antagelse.
Skitse af bådens tværsnit. Mastestøtte markeret I rød cirkel.
Antallet af både, som kan være ramt af problemet er ukendt - nogle mener, der er tale om et par hundrede - andre mener, der kan være flere.
Det vigtige budskab er, at alle Balladejere får kendskab til fænomenet og får undersøgt, om deres båd er ramt.

Undersøgelsen


Støtten er monteret med tre bolte igennem det stålbånd, der løber i bunden af hovedskottet. Stålbåndet er indstøbt, og indgår ikke i reparationen (men sørg for at den nye mastestøtte tilpasses de eksisterende huller). Som det fremgår af tegningerne, er der derefter hældt fyldstof i ca. 3/4 op omkring støtten. Det fyldstof består angiveligt af sand og polyester.
Skitse af mastestøtten set fra siden. Husk at der i bunden af fyldstoffet løber et drænrør fra rumme længere fremme. Dette rør ødelægges i forbindelse med fjernelsen af fyldstof og skal tænkes ind i den nye konstruktion.
Skitse af mastestøtten set fra enden. Der er ingen mål på tegningen, da det forventes at mastestøtterne er forskellige. Vær opmærksom på, ved fjernelse, at den gamle skal bruges som skabelon for den nye.
Risikoen består i, at støtten kan gennemtæres - især over fyldstoffet - hvilket vil medføre, at masteunderstøtningen bryder sammen med fare for skade på rig og skrog. Vi har ikke aktuel viden om, at det er sket, men som det fremgår af billedmaterialet, har det været meget tæt på at gå galt.
Den udtagne gamle tærede mastestøtte. Bemærk at hele den langsgående støtte er tæret væk.
Desuden vil tæring medføre, at jernet udvider sig, så der kan opstå revnedannelse i skroget øverst på forkanten af kølen. I tilfældet med B 51 Rikke Rask viste det sig ved, at der løb rustvand ned ad kølens forkant, da båden kom på land i efteråret.
Det angrebne område på forkanten af køl/kølsvin som det så ud efter reparationen. Denne reparation er kun nødvendig hvis der allerede er en revne i skroget, men er ikke nødvendig for at fjerne støtten. Den røde cirkel markeder området hvor revnen blev opdaget.
Området er svært tilgængeligt, da det jo er gemt under dørken, men det kan lade sig gøre at lave en inspektion uden at skære dørken op. Under den forreste dørkluge i salonen, er der et lodret skot ind mod den del af kølsvinet, hvor mastestøtten er placeret. Dette skot går ikke helt op til undersiden af dørken, så det er muligt at komme ind med noget lys og et inspektionskamera, som fås med bøjelig arm til montering på en bærbar computer. En simplere metode vil være, at gå ind med kraftigt stykke vinkelbøjet ståltråd og mærke efter om støtten er intakt.

Reperationen


Hvis din båd har problemet, er der ikke andet at gøre, end at bore skruerne i alu T stykket (mastesålen) ud - man skal ikke forvente, at de kan skrues løs - skære dørken op, bore/mejsle fyldstoffet ud og montere en ny mastestøtte.
Mastestøtten som den så ud. Mastesålen er fjernet og dørken er skåret væk. TIP: Start med at bore en række huller inde ved støtten. Bor derefter lidt længere ude, og mejsel væk. Arbejd længere og længere ud med forsigtighed så man opdager overgangen mellem fyldstof og skrog. Rød cirkel markerer en revne i fyldstoffet. Sprængning pga. rust. Bemærk i øvrigt at skruerne i denne båd ikke er centreret i mastestøtten. Man må gå ud fra at masten er sat rigtigt og at det er støtten, som er forskudt…
Kølsvinet efter at mastestøtten og fyldstoffet er fjernet. Den gamle mastestøtte hvilede på bunden. Tilpasning af højden, så mastesålen rammer det rigtige niveau er svær. Derfor blev der lagt et lag epoxy ovenpå mastestøtten, hvorefter den gamle dørk blev trykket på plads. Reparationen er udført med hovedskottet siddende i. Der er plads til at fjerne mastestøtten, når fyldstoffet er ude. Tip: Skottet mellem fyldstof og 1. rum kan skæres væk for at lette arbejdet. Bygges op efterfølgende.
På Rikke Rask blev det gjort ved at erstatte den ødelagte støtte med en ny i rustfri stål - som det burde have været fra starten.
Den nye mastestøtte i rustfri. Mastesålen er lagt ovenpå for kontrol af på svejste bolte. Tip! Der findes mindst 3 forskellige mastetyper. Vær opmærksom på om der er plads til møtrikker. Alternativt påsvejs møtrikker på bagsiden af mastestøtten, så undersænkede skruer kan bruges – som i den oprindelige støtte.
Den ny blev herefter stabiliseret i fyldstof af Q-celler og polyester, og dørkstykket blev genmonteret på en fiberramme fikseret i epoxy. Husk at fylde op i små omgange. Max en halv liter ad gangen for at undgå for meget termisk energi i forbindelse med hærdningen. Tjek vejledningen på produktet.
Den nye mastestøtte i rustfri er støbt i fyldstof. Skruetvingen i bunden af billedet er brugt til at holde den understøttende fiberramme under limning. Rammen er underlag for det gamle stykke dørk, som efterfølgende nittes fast.
Den gamle dørk er på plads og mastesål lagt på plads. Der er brugt ca. 30 timers arbejdstid på reparationen.

Efterskrift


Det er en god fornemmelse, at have opdaget problemet i tide og trygt at vide, at den dejlige båd igen er sikker at sejle med. Skulle der være spørgsmål til kommentarerne, billederne eller udførelsen af reparationen er man velkommen til at kontakte ejeren af B 51 Rikke Rask, Bjarne Stougaard, Lemvig på tlf. 29449550

Link til engelsk artikel om samme reparation: http://www.albinballad.co.uk/how-tos/fix-your-mast-truss/
Og endnu et link til en endnu grundigere artikel: http://www.balladklubben.se/balladexchange/viewtopic.php?f=8&t=3495
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110