Nyheder

Den ene facebook gruppe vedrørende Ballad. Den som har færrest besøgende: Dansk Balladklub; slettes 20. december 2021.
Benyt Albin Ballad Danmark, som har flest besøgende, i stedet for.

Husk tilmelding til Jubilæumsarrangement i Ishøj, se nedenfor.

Indbydelse til tur træf og generalforsamling i Dansk Balladklub i Ishøj Sejlklub i weekenden 3. til 5. september 2021.

 
Program for tur træffet:
Vi ankommer til Ishøj i løbet af fredagen den 3. sep. og finder os en ledig plads. Der bydes på mole bajer af klubben. 
Lørdag den 4. sep. bruger vi til fælles aktiviteter, bådsnak, båd besøg, spil o.a.

Obs: Adgang til Restaurant HUMMEREN kræver gyldiogt coronapas.

Lørdag kl. 17 holder klubben sin generalforsamling i Restaurant HUMMEREN mødelokale på 1. sal (dagsorden se nedenfor).
Lørdag aften kl. 18.30 er klubben vært for en middag i Restaurant Hummeren.
Lørdag efter spisning er der foredrag af Hans Kokholm: ”Med Ballad 284 JOY jorden rundt”. 
 
Generalforsamling i Dansk Balladklub:
Der er spisning efter generalforsamlingen, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail: dansk.balladklub@gmail.com senest onsdag den 1. sep. er nødvendig.
Forslag fra medlemmer sendes til: dansk.balladklub@gmail.com 
 
Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Årsberetning
c) Årsregnskab fremlægges
d) Valg af ledelse
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt
 
Venlig hilsen Dansk Balladklub

Corona oplukning.

 
Klubben har planlagt Øresundstræf 2021 til weekenden 3.sep til 5 sep 2021 i Ishøj havn.
Vi benytter lejligheden og afholder vor udskudte generalforsamling om lørdagen den 4. sep 2021. Indbydelse udsendes senere.
Vi har desuden booket middag umiddelbart efter generalforsamlingen i restaurant Hummeren Ishøj Sejlklub. Der bliver rig lejlighed til at fejre Balladens 50 års jubilæum.
Hummeren stiller lokaler på 1 sal til vores disposition lørdag under træffet. 
Havnekontoret glæder sig til at se os i havnen, men kan ikke tilbyde samlet plads eller fri for havneafgift, men det er vi jo vant til. 
Arrangementet finder sted samtidig med Den Flydende Bådudstilling og skulle der være tid til overs er der museum Arken tæt på havnen der kan besøges.

Lodtrækning om 2 - delt nedgangsluge fra plexifix.

 

Der er nu trukket lod blandt de medlemmer, der har betalt kontingent 2021 rettidigt.

Den heldige vinder af en 2 - delt nedgangsluge fra PLEXIFIX er:

Eivind Triel 1193 Jupiter, Lemvig.
 
Kontingent for 2021.
 
Den travleste tid for klubbens kasserer nærmer sig, der skal opkræves kontingent for 2021.
Du kan hjælpe til at gøre det lettere.
 1. Har du ændret e-mail og/eller postadresse, så send ændringen til: dansk.balladklub@gmail.com eller benyt formularen på klubbens hjemmeside: ballad.dk/Bliv-medlem eller brev til klubbens postadresse: Dansk Balladklub, Nivåvænge 152, 2990 Nivå eller tlf. 53 63 32 56.
 2. Indbetal kontingent for 2021 Kr. 250 til klubbens bankkonto: 1551-0003254763 nu, så spares opkrævningen. Husk at oplyse navn og adresse og evt. medlemsnummer. Medlemsnummer findes i matriklen på klubbens hjemmeside: ballad.dk/Ballad-Matrikel.  

Klubbens aktiviteter er påvirket af pandemien.

 
Kontingentopkrævninger vil blive udsendt i begyndelsen af februar 2021. 
Kontingentopkrævningen sendes som email til medlemmer, hvor klubben har registreret en gyldig email adresse.
Andre medlemmer får et brev.
Generalforsamlingen er udskudt indtil videre. Den vil blive afholdt, når myndighederne tillader det.
Formandsberetningen og årsregnskabet til forelæggelse på generalforsamlingen vil kommer på hjemmesiden.

Klubbens regnskab er ikke revideret og underskrevet af revisor, idet kassereren ikke kan invitere revisor ind i den boble hans familie er i.
 
Medlemmerne er velkomne til at kommentere regnskab og beretning med email til dansk.balladklub gmail.com eller på facebook.
 
Fejringen af 50 året for, at den første Albin Ballad, blev bygget er ligeledes udskudt.
 

Godt Nytår til alle Balladsejlere!

 
I 2021 er det 50 år siden den første ALBIN BALLAD blev bygget.
Klubben har forberedt fejringen af 50-års jubilæet, men Corona pandemien vil ændre planerne.
Generalforsamlingen skulle efter planen afvikles i Fredericia under Bådmessen. Det er ikke muligt. Derfor overvejer bestyrelsen, hvorledes en alternativ generalforsamling kan afvikles.
Balladklubber etableres i Danmark og Sverige i 1973. Ballad One Design Association bliver stiftet i 1976, så der er flere mærkedage at se frem til.

Dansk Balladklub 29. marts 2020.

 
Bedre sent end aldrig! – Fristen for kontingentbetaling var den 14. februar.
De fleste har betalt til tiden, men enkelte har først fundet brevet med opkrævning senere og har betalt nu.
Der er 40 medlemmer, som ikke har reageret på opkrævningen. Det kan skyldes, at de har solgt deres Ballad. Men det kan også skyldes, at de ikke ønsker at fortsætte medlemskabet.
Klubben vil være meget taknemmelig for at modtage information fra disse.
Kontingent 250 kr. indbetales til klubbens bankkonto: 1551-0003254763
Husk venligst navn og medlemsnummer eller Ballad Nr. på overførslen.
Stander fremsendes når kontingentet er betalt.
What do you want to do ?
New mail

Teknikken driller.


Nogle indmeldelser bliver lagt i spam i klubbens gmail.
Der arbejdes på en løsning.
Skriv venligt til klubbens email: dansk.balladklub@gmail.com, hvis du mangler svar på din henvendelse.
 

Dansk Balladklub 29. marts 2020.

 
Bedre sent end aldrig! – Fristen for kontingentbetaling var den 14. februar.
De fleste har betalt til tiden, men enkelte har først fundet brevet med opkrævning senere og har betalt nu.
Der er 40 medlemmer, som ikke har reageret på opkrævningen. Det kan skyldes, at de har solgt deres Ballad. Men det kan også skyldes, at de ikke ønsker at fortsætte medlemskabet.
Klubben vil være meget taknemmelig for at modtage information fra disse.
Kontingent 250 kr. indbetales til klubbens bankkonto: 1551-0003254763
Husk venligst navn og medlemsnummer eller Ballad Nr. på overførslen.
Stander fremsendes når kontingentet er betalt.
 
What do you want to do ?
New mail

Dansk Balladklub 29. marts 2020.

 
Bedre sent end aldrig! – Fristen for kontingentbetaling var den 14. februar.
De fleste har betalt til tiden, men enkelte har først fundet brevet med opkrævning senere og har betalt nu.
Der er 40 medlemmer, som ikke har reageret på opkrævningen. Det kan skyldes, at de har solgt deres Ballad. Men det kan også skyldes, at de ikke ønsker at fortsætte medlemskabet.
Klubben vil være meget taknemmelig for at modtage information fra disse.
Kontingent 250 kr. indbetales til klubbens bankkonto: 1551-0003254763
Husk venligst navn og medlemsnummer eller Ballad Nr. på overførslen.
Stander fremsendes når kontingentet er betalt.

Vinder af nedgangsluge fra plexifix:


Udtrukket blandt de medlemmer der har betalt kontingent til tiden.
 

Per Viuff, Ballad 671 Luanda, Jyllinge. 

Kontingentbetaling for 2020.

De fleste medlemmer i Dansk Balladklub har nu betalt kontingent for 2020. De vil få tilsendt en Ballad stander.
Ny postadresse, afhændelse af båd eller glemsomhed har betydet, at der mangler betaling fra enkelte medlemmer.
Nye Balladsejlere har ikke opdaget Dansk Balladklub, men klarer sig med Facebook gruppen.
Dansk Balladklub varetager Balladsejleres interesser i bred forstand, driver denne hjemmeside, leverer stander og arrangerer træf og ERFA.
Klubbens erfarne medlemmer bidrager i stor udstrækning med gode råd til løsning af problemer med båden på Facebook.
Indmeldelse kan ske på hjemmesiden.
Vejledning til kontingentbetaling findes ligeledes på hjemmesiden under nyheder, hvor opkrævningen er vist.

Kontingent for 2020.

 
Den travleste tid for klubbens kasserer nærmer sig, der skal opkræves kontingent for 2020.
Du kan hjælpe til at gøre det lettere.
 1. Har du ændret e-mail og/eller postadresse, så send ændringen til: dansk.balladklib@gmail.com eller benyt formularen på klubbens hjemmeside: ballad.dk/Bliv-medlem eller brev til klubbens postadresse: Dansk Balladklub, Nivåvænge 152, 2990 Nivå eller tlf. 53 63 32 56.
 2. Indbetal kontingent for 2020 Kr. 250 til klubbens bankkonto: 1551-0003254763 nu, så spares opkrævningen. Husk at oplyse navn og adresse og evt. medlemsnummer. Medlemsnummer findes i matriklen på klubbens hjemmeside: ballad.dk/Ballad-Matrikel.  
Du vil i år få tilsendt en ny Ballad stander før sejlsæsonen, som kvittering for din kontingentbetaling.

Generalforsamling i Dansk Balladklub holdes tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.30 i Restaurant Sejlklubberne Skovshoved . 

 
Dansk Balladklub byder på middag kl.18:30, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail: dansk.balladklub@gmail.com senest den 21. februar er nødvendig.
 Forslag fra medlemmer sendes til: dansk.balladklub@gmail.com
 
Dagsorden:
 
a) Valg af dirigent
b) Årsberetning
c) Årsregnskab fremlægges
d) Valg af ledelse
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt

Bestyrelsen ønsker alle, medlemmer og nye medlemmer, en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

 

Klubben er i gang med at planlægge fejringen af, at det i 2021 er 50 år siden den første Albin Ballad blev produceret.
Dansk Balladklub har mere end 100 medlemmer, men den store interesse for Albin Ballad på Facebook viser, at medlemstallet kunne være større.
Det årlige kontingent er kun 250 kr. Det giver adgang til at deltage klubbens arrangementer og en Ballad stander.
Klik på ” Bliv medlem” på hjemmesiden, hvis du ikke er medlem af klubben.

Øresundstræf i Kastrup.

 

Ballad klubben holder sommertræf den 16. august til 18. august 2019. I takt med bådenes ankomster byder klubben på en velkomst - molebajer og der vil være rig lejlighed for besøg i andre Ballads og lade sig inspirere. 

Lørdag aften er der fælles spisning i Kastrup Sejlklubs lokaler, Balladklubben sørger for mad og drikkevarer. 

Så sæt kryds i kalenderen og indtast Kastrup Strandpark i kortplotteren med 55 grader / 38 min - 12 grader / 39 min. 

Vi ses, Jørgen Madsen DEN 838 JOY og Lilian Byberg & Torben Pless DEN 620 Røde Mor.

Giv besked til en af os om hvor mange i kommer.


Tilmelding kan også sendes til klubbens email: dansk.balladklub hos gmail.com


Den nye hjemmeside er næsten nu som vedtaget på generalforsamlingen 3. marts, 2019  i messecenter Fredericia.
Matrikkel kan vises på ipone. Det er praktisk i havn eller på havet, hvor der er forbindelse.
Den findes sorteret efter Balladnr. så det er muligt at finde ud af hvem man mødet på vandet.
Hjemmesiden mangler problemløsninger under teknik, som vi engang havde på en tidligere generation hjemmeside.

Problemer/fejl og mangler kan sendes til klubbens email: dansk.balladklub hos gmail.com

1. rykker er på vej.

 
Den er vist nedenfor.
Betal gerne før du modtager rykker.
 
Kontigentopkrævning for 2019:
Klubben har ikke modtaget din kontingentbetaling for 2019.

Det kan skyldes:
 • Du har solgt din Ballad.
 • Fremsendelsen af opkrævningen har fejlet.
 • Du har skiftet adresse.
 • Opkrævningen er bortkommet
 
Svar venligst på denne mail eller send info til dansk.balladklub@gmail.com
 
Kontingentet 250 kr. indbetales til klubbens bankkonto: 1551-0003254763. 
Husk venligst navn på overførslen og medlemsnr. hvis indbetalerens navn ikke er registreret i klubben.
 
 
Venlig hilsen Dansk Balladklub
 

Vinderen af en 2

- delt nedgangsluge fra Plexifix er udtrukket blandt medlemmer, som har betalt kontingent til tiden:
 
 • Carsten Hviid - Nielsen
 • Ballad 335
 • Salome
 • Vedbæk

Fredericia Messecenter vil gerne kende det forventede antal deltagere til vores generalforsamling af hensyn til restaurationens planlægning.

Send venligst tilmelding nu.
 
PS Vi finder ud af det, hvis den oprindelige frist overholdes, se nedenfor.

Øresundstræf 2019.

Planlægningen er begyndt. 
Der er resrveret til Ballad klubben i Kastrup Sejlklubs klubhus den 16,17 og 18 august, 2019.

Generalforsamling i Dansk Balladklub holdes søndag den 3. marts 2019 kl. 10.00 i lokale k2 

Fredericia Messecenter under Boat Show 2019.
Dansk Balladklub byder på kaffe/the og rundstykker kl.10:00 og frokost efter generalforsamlingen, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail: dansk.balladklub@gmail.com senest den 28. februar er nødvendig.
 Forslag fra medlemmer sendes til: dansk.balladklub@gmail.com
 
Dagsorden:
 
a) Valg af dirigent
b) Årsberetning
c) Årsregnskab fremlægges
d) Valg af ledelse
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt

Øresundstræf:

 
Kan vi genoplive traditionen med et årligt Ballad træf i Øresundsregionen?
 
Se indbydelse under "Tur og Træf" + "Øresundstræf"
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail: dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110