Regnskab 2015 - Budget 2016

Dansk Balladklub          
           
           
           
  Regnskab Regnskab Budget    
  2014 2015 2016    
Indtægter          
Kontingenter, ejer 33.250,00 31.250,00 28.000    
Kontingenter, ven 125,00 250,00 250    
Diverse salg 0,00 0,00 0    
Annonceindtægter 1.950,00 1.950,00 1.950    
Renter + øvrige indtægter 241,68 68,37 70    
Indtægter i alt 35.566,68 33.518,37 30.270    
           
           
Udgifter          
Generalforsamling 3.645,00 9.704,45 4.000    
Bestyrelse 0,00 2.048,45 2.500    
Medlemsmøde 0,00 0,00 0    
Kontorartikler 0,00 518,75 1.000    
Porto 2.023,90 1.057,00 3.000    
Edb-udgifter 0,00 0,00 0    
Hjemmeside 2.690,00 2.390,00 3.000    
Matrikel 0,00 0,00 0    
Køb af salgsartikler 0,00 0,00 5.000    
Medlemsinformation,trykomkostninger 0,00 0,00 0    
Medlemsudgifter 0,00 0,00 500    
Præmier 2.250,00 2.250,00 3.000    
Tur og træf 1.190,50 2.568,40 4.000    
ERFA 0,00 0,00 2.000    
Kapsejlads for sjov 1.046,60 438,14 1.200    
Diverse gebyrer 0,00 0,00 0    
Udgifter i alt 12.846,00 20.975,19 29.200    
           
Årets resultat 22.720,68 12.543,18 1.070    
           
           
Beholdning primo 180.292,12 203.012,80 215.556    
Beholdningsændring 22.720,68 12.543,18 1.070    
Beholdning ultimo 203.012,80 215.555,98 216.626    
           
           
           
        ________________________          
           
Jørgen Winston Rasmussen          
Kasserer          
           
        ________________________          
           
Søren Cramer          
Revisor          
           
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110