Regnskab 2016 - Budget 2017

Dansk Balladklub      
       
  Regnskab Regnskab Budget
  2015 2016 2017
Indtægter      
Kontingenter, ejer 31.250,00 30.000,00 30.000
Kontingenter, ven 250,00 375,00 250
Diverse salg 0,00 0,00 0
Annonceindtægter 1.950,00 950,00 0
Renter + øvrige indtægter 68,37 29,70 30
Indtægter i alt 33.518,37 31.354,70 30.280
       
       
Udgifter      
Generalforsamling 9.704,45 5.174,00 10.000
Bestyrelse 2.048,45 0,00 0
Medlemsmøde 0,00 0,00 0
Kontorartikler 518,75 29,80 1.000
Porto 1.057,00 2.650,00 3.000
Edb-udgifter 0,00 0,00 0
Hjemmeside 2.390,00 4.289,94 4.000
Køb af salgsartikler 0,00 0,00 5.000
Præmier 2.250,00 2.250,00 3.000
Tur og træf 2.568,40 2.257,00 4.000
ERFA 0,00 0,00 2.000
Kapsejlads for sjov 438,14 200,00 1.000
Diverse gebyrer 0,00 0,00 0
Udgifter i alt 20.975,19 16.850,74 33.000
       
Årets resultat 12.543,18 14.503,96 -2.720
       
       
Beholdning primo 203.012,80 215.555,98 215.556
Beholdningsændring 12.543,18 14.503,96 1.070
Beholdning ultimo 215.555,98 230.059,94 216.626
       
       
       
        ________________________      
       
Jørgen Winston Rasmussen      
Kasserer      
       
        ________________________      
       
Søren Cramer      
Revisor      
Dansk Balladklub
Nivåvænge 152
2990 Nivå
Telefon: +45 53633256
E-mail: dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 34762058
     
Dansk Balladklub | Nivåvænge 152 | 2990 Nivå | Tlf.: +45 53633256