Regnskab 2017 - Budget 2018

Dansk Balladklub      
       
  Regnskab Regnskab Budget
  2016 2017 2018
Indtægter      
Kontingenter, ejer 30.000 29.250 30.000
Kontingenter, ven 375 250 250
Diverse salg 0 0 0
Annonceindtægter 950 1.900 0
Renter + øvrige indtægter 30 20 20
Indtægter i alt 31.355 31.420 30.270
       
       
Udgifter      
Generalforsamling 5.174 9.164 10.000
Bestyrelse 0 0 0
Medlemsmøde 0 0 0
Kontorartikler 30 0 1.000
Porto 2.650 1.600 3.000
Edb-udgifter 0 0 1.000
Hjemmeside 4.290 3.980 4.000
Køb af salgsartikler 0 10.869 5.000
Præmier 2.250 2.250 3.000
Tur og træf 2.257 2.066 2.000
ERFA 0 7.668 8.000
Kapsejlads for sjov 200 0 1.000
Diverse gebyrer 0 0 0
Udgifter i alt 16.851 37.597 38.000
       
Årets resultat 14.504 -6.177 -7.730
       
       
Beholdning primo 215.556 230.060 223.883
Beholdningsændring 14.504 -6.177 -7.730
Beholdning ultimo 230.060 223.883 216.153
       
       
_______________________________    
Jørgen Winston Rasmussen      
Kasserer      
       
_______________________________    
Søren Cramer      
Revisor      
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110