Regnskab 2018 - Budget 2019

Dansk Balladklub      
       
  Regnskab Regnskab Budget
  2017 2018 2019
Indtægter      
Kontingenter jan - juni 29.250 28.530 28.000
Kontingenter juli - dec   3.250 3.300
Kontingenter, ven 250 250 125
Diverse salg 0 200 0
Annonceindtægter 1.900 0 950
Renter + øvrige indtægter 20 20 20
Indtægter i alt 31.420 32.250 32.395
       
       
Udgifter      
Generalforsamling 9.164 4.977 10.000
Bestyrelse 0 1.540 0
Medlemsmøde 0 0 0
Kontorartikler 0 1.703 1.000
Porto 1.600 1.680 2.000
Edb-udgifter 0 0 1.000
Hjemmeside 3.980 3.690 4.000
Køb af salgsartikler 10.869 0 5.000
Præmier 2.250 2.250 3.000
Tur og træf 2.066 3.705 5.000
ERFA 7.668 0 0
Kapsejlads for sjov 0 467 1.000
Diverse gebyrer 0 0 0
Udgifter i alt 37.597 20.012 32.000
       
Årets resultat -6.177 12.238 395
       
       
Beholdning primo 230.060 223.883 236.121
Beholdningsændring -6.177 12.238 395
Beholdning ultimo 223.883 236.121 236.516
       
       
       
_______________________________    
Jørgen Winston Rasmussen      
Kasserer      
       
_______________________________    
Søren Cramer      
Revisor      
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110