Regnskab 2020 - Budget 2021

Dansk Balladklub      
Udkast      
  Regnskab Regnskab Budget
  2019 2020 2021
Indtægter      
Kontingenter jan - juni 28.250 27.750 27.000
Kontingenter juli - dec 750 1.000 500
Kontingenter, ven 125 125 125
Diverse salg 100 0 0
Annonceindtægter 0 0 0
Renter + øvrige indtægter 20 8 0
Indtægter i alt 29.245 28.883 27.625
       
       
Udgifter      
Generalforsamling 8.963 6.234 9.000
Bestyrelse 3.746 0 4.000
Medlemsmøde 0 0 3.000
Kontorartikler 113 485 1.000
Porto 960 2.900 3.000
Edb-udgifter 0 327 1.000
Hjemmeside 8.011 3.535 3.535
Køb af salgsartikler 10.219 10.869 10.869
Præmier 2.250 2.250 3.000
Tur og træf 4.731 2.907 5.000
ERFA 0 3.155 3.000
Kapsejlads for sjov 0 0 0
Diverse gebyrer 0 120 0
Udgifter i alt 38.993 32.782 46.404
       
Årets resultat -9.748 -3.899 -18.779
       
       
Beholdning primo 236.121 226.373  
Beholdningsændring -9.748 -3.899  
Beholdning ultimo 226.373 222.474  
       
_______________________________      
Jørgen Winston Rasmussen      
Kasserer      
       
_______________________________      
Ole Lund      
Revisor      
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110