Storebæltstræf i Lundeborg d. 12. – 14. august 2016

Kære Ballad-sejlere. Igen i år holder vi vores årlige sommertræf i Lundeborg, hvor havnefogeden Dorthe har lovet at tage godt imod os. Vi mødes fredag aften over en velkomst-øl/vand og så hygger vi videre dagen efter, som man har lyst med gåture, badning, vikingespil og besøg i hinandens både, hvor der er god mulighed for besigtigelse af evt. nyanskaffelser og erfaringsudvekslinger. Lørdag aften tænder vi op i fælles grill. Klubben giver rødvin, så medbring selv fast føde og service.Søndag morgen bliver der købt ind til fælles morgenmad, så her skal der blot medbringes drikkevarer og service. Vi håber at se mange gamle og gerne nye balladklub-medlemmer til en hyggelig weekend. Tilmelding senest d. 4/8 på tlf. 22336905 eller mail: bjarne-gitte@hotmail.com Mange sejlerhilsner Bjarne og Gitte, B1184, Svendborg

 

Balladtræf i Lundeborg 12.-14. august 2016

Så har vi igen været samlet til Storebæltstræf i Lundeborg. Det har som altid været både hyggeligt og fornøjeligt og dejligt at møde nye og gamle Balladsejlere. Vi havde igen i år besøg af Amico helt fra Århus, som kom i deres helt nyrenoverede Ballad. Der var også to nye både med denne gang - Balina fra Marstal og Tiki fra Svendborg. Så vi var i alt 9 både – det er vist rekord, og vi fyldte godt op i havnebassinet i Lundeborg.

Lørdag formiddag gik, som den plejer, med besøg i hinandens både og udveksling af tips til forbedringer og oplevelser fra sejlerferien. Om eftermiddagen samledes vi til den traditionelle kamp mellem kønnene. Mændene mod kvinderne i vikingespil. Som noget helt nyt og aldrig set før skete der det fuldstændige uventede, at kvinderne vandt de to første sæt ud af tre. Det var et hårdt slag for mændene. Gitte havde fødselsdag, så efter kampen var der lækre muffins til alle, det hjalp lidt på stemningen.

Dagen blev sluttet af med dejlig grillmad på molen, og snakken gik livligt til langt ud på natten. Næste morgen spiste vi fælles morgenmad, og så var det ellers afgang. Tak til Bjarne og Gitte for god forplejning. Vi håber at se alle igen til næste år og gerne endnu flere.

Mange hilsner Jean-Claude og Anne i France

Dansk Balladklub