Trim Guide

North Sails Tuning Guide

Formålet med denne tuning guide er at give vores Ballad kunder nogle retningslinjer i, hvordan man får størst muligt udbytte af sine nye North Sejl. Tuning guiden er udarbejdet af Theis Palm.
Følg vejledningen så nøjagtigt som muligt. Det er dog altid en god idé at eksperimentere på sin egen båd, da mandskabets vægt, bådens balance, riggens beskaffenhed samt lokale forhold også kan have indflydelse på det absolut optimale trim. Inden masten sættes på holdes forstaget og overvanterne ind langs masten og strækkes så meget som muligt. Der afsættes et mærke på wirerne, ud for overkanten af det sorte ved bomfæste. Dette mærke er nu udgangspunkt for mastens hældning.
Start med at sætte masten på båden UDEN kiler i dækket. Hvis kilerne sættes i hullet før masten, er trimmet ind, vil man sætte masten i en position der ikke er naturlig for masten. Mastefoden skal sættes så der er 2100 mm fra bagkant af mast til motorkasse. Sæt topvanterne håndstramt. Mastens hældning er meget vigtig på Balladen. Båden er forholdsvis tung på roret, og mange har for meget mastehældning på deres båd. Som tommelfingerregel skal masten pege FREMAD når hækstaget er slækket. Hvis der hejses en lodsnor op i genuafaldet, skal der være 10 cm fra forkant af mast til lodsnor. Hældningen kan også kontrolleres ved at afstanden fra det afsatte mærke på forstaget til dækket målt parallelt med forstaget til dækket er 1,52 m.
Mærkerne på overvanterne bruges til at kontrollere at masten står lige i båden ved at måle fra mærke til dæk i begge sider. Dette er mere præcist end at måle fra mastetoppen. Riggens spænding er svær at definere, da ikke alle er i besiddelse af den samme rigmåler.
Til denne vejledning har vi anvendt en Loose Gauge type PT3M, hvor vi har følgende mål:
Topvant: 34
Forreste undervant: 35
Agterste undervant: 24
Som tommelfingerregel kan man sige at hvis dit storsejl er meget dybt, skal forreste udervanter være stramme og de agterste løse. Modsat hvis du føler dit storsejl er fladt, kan det gøres dybere ved at løsne forreste undervant, og stramme bagerste undervant. Endelig skal masten fixeres i mastehullet. Fra forkant af mast til forstagets skæring med dæk skal der være 3,48 m (Jmål).
På siden af masten sættes kilerne i så masten ikke kan bevæge sig sideværts. På de fleste både er mastehullet ikke i lod i forhold til mastefoden, så du skal ikke blive overrasket, hvis der skal bruges flere kiler i den ene side
end den anden.
Hvis du har spørgsmål vedrørende trim, er du velkommen til at kontakte Theis Palm.

NB: De anførte mål er fra en Albin Ballad årgang 1977. Der kan være variation i forhold til andre årsmodeller.
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110