Velkommen på Dansk Balladklubs hjemmeside.

 
Dansk Balladklub er for ejere og sejlere, der sejler i bådtypen Ballad. Bådtypen er meget udbredt i de nordiske lande.  Der findes Balladklubber i Sverrig, Norge, Tyskland, Holland og England. Klubben støtter kapsejlads med Ballad som en-typebåd, men også kapsejlads for sjov, hvor måle og kapsejladsregler tages mere afslappet.
Hjemmesiden kan læses af alle, som er interesseret i bådtypen Albin Ballad. Udgifterne til hjemmesiden afholdes af Dansk Balladklub. For at sikre fortsat drift af hjemmesiden opfordres alle interesserede sejlere til at melde sig ind i klubben, som Albin Ballad bådejer (250 kr.pr. år) eller Ballad ven (125 kr. pr. år).
 

 

Referat fra generalforsamling 2024.
 
Sted; Kastrup Strandpark
Tid;   Lørdag den 9 marts 2024
Deltagere 27 tilmeldte, 24 mødte frem.
 
Mødet gennemført i henhold til dagsorden fastlagt i vedtægterne.
 
a)     Valg af dirigent,
Formanden foreslog Lilian Byberg, som blev valgt, konstaterede rettidig indbydelse og dermed beslutningsdygtige og gav ordet til Torben for årsberetning.
 
b)    Torben aflagde beretning fra jubilæumsåret, der blev markeret med træf i Ishøj den sidste weekend i august.
Vi havde entreret med Bo Albrechtslund, der i B 1090 gennemførte en langturs sejlads med familie 3 børn og hustru, der var besigtigelse i B 1090, I alt deltog 34 medlemmer.
Udover Ishøj holdt Gitte fra Balladen Baluns Storebælt træf, dog flyttet til Rantzausminde.
Der er god aktivitet på diverse facebook grupper med særdeles nyttige tips. Det kan konstateres at Balladen stadig er meget populær (det tror pokker med de priser).
 
Det er nok klubbens fremtidige rolle at stille den store viden til rådighed for nye Ballad sejlere, der er stor viden opbevaret af Ivan Frost, bl.a. tegninger og tips udgivet i klubbladet gennem årene.
 
Det er positivt at svenskerne har etableret en ny Svensk Balladklub, efter et par år uden organisation.
Tysk Balladklub er meget aktive med stævner omkring Kiel, bl.a. ligger der indbydelse til One Star sejladser. I England er Balladklubben også i god gænge, med national mesterskab i Ballad klassen.
Årsberetningen blev godkendt.
  
c)     Lilian gav ordet til kassereren, Christina gennemgik hovedtal i det omdelte regnskab. Vi har et mindre underskud, vi har brugt penge på 50 års fest i Ishøj, porto er steget, drift af hjemmeside er steget gevaldigt. Christina omtalte kommende plan for rationalisering af emnet    
Regnskabet blev godkendt.
 
d)    Lilian gav ordet til Torben for valg af ledelse, Torben orienterede kort, at bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, for tiden er vi 6 i bestyrelsen, som blev præsenteret. Vi er på valg for 2 år ad gangen og i år er Ivan, Bjarne og Jørgen på valg. Ivan og Bjarne er villige til genvalg og blev valgt. Jørgen udtræder af ledelsen.
Som ny i ledelsen blev Jakob Dalgaard Ballad 842 Sera af Skælskør foreslået, Jakob blev valgt. 
 
e)     Lilian gav ordet til Torben for valg af revisor, der oplyste at klubbens nuværende revisor Ole Lund ikke modtager genvalg. Jørgen Madsen B 838 Joy af Dragør blev valgt som revisor.
 
f)     Lilian gav ordet til Christina, der oplyste, at regnskabets budgetdel er udarbejdet med uændret kontingent kr 250,- forsamlingen godkendte kontingent for 2025 til kr 250,-
 
g)    Lilian gav ordet til Torben for indkomne forslag, vi har et forslag om at ændre kapsejlads for sjov med et andet navn, f.eks. Balladens kapsejlads. Torben drøfter forslaget med Nicolas, B 1462 Sandra.
 
h)    Som tak for indsatsen fik Ole Lund og Jørgen Madsen en opmærksomhed fra Dansk Balladklub.
 
Torben afsluttede generalforsamlingen med tak til Lilian for myndig mødeledelse, og takkede bestyrelsen for samarbejdet.
 
Referat Torben Pless
 
 
 
 
 REGNSKAB
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Albin Ballad

 
Ballad var i begyndelsen af 1970erne en af de populære bådtyper, der hærgede i toppen af kapsejladsresultaterne blandt "halv-tonnerne". Nu, snart 50 år efter, er det stadig en vellidt entypebåd, men det er også en elsket langturs- og familiebåd.

Ballad blev konstrueret som halvtonner i 1968 af den kendte Vänernsejler Rolf Magnusson. Han kaldte sin båd Joker. Rolf sejlede flittigt kapsejlads, syede sine egne sejl og båden blev bemærket. Under halvtonner-VM i Sandhamn i 1969 fik Jokeren en broncheplads på trods af, at hele verdenseliten var samlet. Det var et af højdepunkterne. "Jokeren havde flere navne, da hun begyndte at blive seriefremstillet", fortæller Rolf Magnusson. "I en periode hed hun S-30, da navnet Joker også var navnet på en motorbåd".
Læs mere
Plexifix har mere end 20 års professionel erfaring med at udskifte gamle- og udvikle nye Dæksluger, Nedgangsluger, Skydeluger, Bådruder, Båd Luger og Vindspejle i akryl / plexiglas, til marineindustrien.
Klik på Plexifix for at se deres hjemmeside.
Klik på Vega Marin for at se aktuelle tilbud.
Behov for servicedele til Volvo og Albin, vi har dem.
Gratis forsendelse til Danmark for ordre over 4.000 SEK.
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110