Generalforsamling 2021

Beslutningsreferat for generalforsamling i Dansk Balladklub 2021

 
 
Generalforsamlingen blev holdt lørdag den 4. september i Ishøj Sejlklub.
 
31 medlemmer deltog.
 
Dagsorden:
 
A)9 valg af dirigent,
 
Torben Pless bød velkommen og foreslog Christina W S Pless til dirigent, Christina blev valgt.
 
Dirigenten takkede og konstaterede rettidig indkaldelse og dermed beslutningsdygtig forsamling.
 
b) årsberetning
Formanden gennemgik årsberetningen der var offentliggjort på Ballad.dk i stikord:
  • Usædvanligt år præget af corona restriktioner
  • Masteunderstøtte dels pga. tæring på få Ballads eller pga. hård grundstødning, dokument herom kan findes på Ballad.dk
  • Årets turtræf i Storebælt og Øresund
  • Kapsejlads for sjov udvikler sig stadig positivt, ros til ”tovholdere”
  • Udgivet et Balladblad kan læses på Ballad.dk
  • Administrativ storvask gennemført, krav fra banken
Beretningen godkendt.
 
c) Årsregnskab fremlægges
Jørgen omdelte revideret regnskab og gennemgik de største poster. Budget blev kommenteret i lyset af solid beholdning, som bestyrelsen har besluttet at bruge til gavn for medlemmerne og acceptere et underskud på kommende regnskaber.
Med kommentar at være påpasselig og ikke løbe tør for midler, blev regnskabet godkendt.
 
d) Valg af ledelse
På valg var Jørgen Winston Rasmussen og Torben Pless, Jørgen havde neddelt, at han ikke genopstiller. Torben Pless genopstiller og blev valgt for en ny 2årig periode.
Hans Peter Kokholm B 284 JOY og Christina W S Pless B 689 Pascal stiller begge op til klubledelsen og begge blev valgte.
 
e) valg af revisor
Ole Lund B 809 Caroline var villig til genvalg, blev valgt for det kommende år.
 
f) Fastsættelse af kontingent
Jørgen W Rasmussen foreslog uændret kontingent for 2022, blev vedtaget.
 
g) indkomne forslag
Kim G Schroeder B 212 Liva har foreslået T-shirt med Balladklub farvetryk og præsenterede hvide T-shirts i 2 str med tryk, som kan erhverves for kr. 100,- pr styk ekskl. forsendelse. Klubben går videre med dette tilbud gerne i flere farver og gerne med Balladlogo tryk.
 
h) eventuelt
T-shirts blev også drøftet her.
 
Ref. Torben Pless  

Indbydelse til tur træf og generalforsamling i Dansk Balladklub i Ishøj Sejlklub i weekenden 3. til 5. september 2021.

 
Program for tur træffet:
Vi ankommer til Ishøj i løbet af fredagen den 3. sep. og finder os en ledig plads. Der bydes på mole bajer af klubben. 
Lørdag den 4. sep. bruger vi til fælles aktiviteter, bådsnak, båd besøg, spil o.a.

Obs: Adgang til Restaurant HUMMEREN kræver gyldigt coronapas. 

Lørdag kl. 17 holder klubben sin generalforsamling i Restaurant HUMMEREN mødelokale på 1. sal (dagsorden se nedenfor).
Lørdag aften kl. 18.30 er klubben vært for en middag i Restaurant Hummeren.
Lørdag efter spisning er der foredrag af Hans Kokholm: ”Med Ballad 284 JOY jorden rundt”. 
 
Generalforsamling i Dansk Balladklub:
Der er spisning efter generalforsamlingen, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail: dansk.balladklub@gmail.com senest onsdag den 1. sep. er nødvendig.
Forslag fra medlemmer sendes til: dansk.balladklub@gmail.com 
 
Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Årsberetning
c) Årsregnskab fremlægges
d) Valg af ledelse
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt
 
Venlig hilsen Dansk Balladklub

Udkast til formandsberetning.


Et usædvanligt år præget af restriktioner der også satte sit præg på "sejlerlivet". Dansk Sejlunion har haft travlt med informationer til klubberne. 
Vi indledte året med generalforsamlingen den 25 februar 2020 i Skovshoved. 30 medlemmer deltog i mødet.
På mødet blev Bjarne, Ivan og Jørgen genvalgte for en ny 2 års periode i klubbestyrelsen. 
Til revisor valgte forsamlingen Ole Lund.
Efterfølgende generalforsamlingen holdt vi et ERFA møde om masteunder støtten, der i særlige tilfælde kan svækkes ved tæring. Bjarne Stougaard berettede om reparationen af Rikke Rask, B 51. 
Vi har siden noteret os erfaringer om mulige svækkelser af mastestøtten hvis der har været tale om hårde grundstødninger. Vi har samarbejdet med Walsted Bådeværft herom.
Vi har holdt 2 turtræf, i hhv Storebælt i Lundeborg og Øresundstræf i 
Helsingør, tak til Gitte og Kim. 
Kapsejlads for sjov udvikler sig fortsat positivt med stigende antal deltagere, tak til Nicolas som tovholder og tak til alle der deltager.
Vi har offentliggjort et blad i år fremstillet af Ivan, tak for det. 
I anledning af Balladens 50 års jubilæum har vi fået fremstillet nye klistermærker, rondeller med B-motiv. 
Vi har haft forskellige aktiviteter til markering af jubilæet i tankerne, men situationen i Danmark gør det usikkert om vi kommer i mål. 
På det administrative plan fik vi travlt midt på sommeren, pga hvidvask regler, krævede vores bank ny dokumentation om klubben, bestyrelsen, registrering hos erhvervsstyrelsen m.m., det lykkedes alt sammen indenfor den meddelte frist på 3 måneder.
/Torben 
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110