Det kan lade sig gøre!!
Til orientering er der lige solgt en velholdt optimeret Ballad nr 1442 Årg. 1980 med ny 30 hk Yanmar for kr. 150.000,- til kunde i Fredericia. De behøver altså ikke at gå for en slik eller blive foræret væk!!

Storebæltstræf 

i Lundeborg d. 25. – 27. august 2023

Kære Ballad-sejlere. 

Igen i år har vi planlagt at holde træf i Lundeborg havn. Fredag aften bliver der budt  på en velkomst-øl/vand – forhåbentlig nu uden corona restriktioner. Lørdag hygger vi videre med gåtur i de smukke omgivelser og besigtigelse af evt.  nyanskaffelser, samt udveksling af såvel gode som dårlige erfaringer/oplevelser. Lørdag aften tænder vi op i fælles grill. Klubben giver rødvin, så medbring selv fast  føde og service. 

Søndag morgen bliver der købt ind til fælles morgenmad, så her skal der blot  medbringes drikkevarer og service. 

Vi håber at se mange gamle og gerne nye Balladklub-medlemmer til en hyggelig  weekend. 

Klubben giver en Balladcap til alle fremmødte.
T-Shirts med Balladlogo kan købes.

Tilmelding senest tirsdag d. 15. august på tlf. 22336905 eller mail: bjarne gitte@hotmail.com 

Mange sejlerhilsner og god vind  

Bjarne og Gitte, B 1184, Svendborg

 
 
              JUBILÆUMS TRÆF WEEKENDEN
25 – 27 AUGUST 2023. 
ISHØJ SEJLKLUB
 
 
Dansk Balladklub fylder 50 år og i den anledning har vi planlagt et jubilæumstræf i Ishøj Sejlklub, samtidig med Copenhagen flydende Bådmesse.
 
                                                         >  PROGRAM  <
 
Vi ankommer i løbet af fredagen til Ishøj havn, finder os en ledig plads og melder ankomst på havnekontoret. Man er naturligvis lige så velkommen til at deltage, hvis man kommer over land.
 
Repræsentanter fra Balladklubben vil være til stede og byde velkommen i muligt omfang med en velkomst øl, den populære ”molebajer”.
 
Frem mod lørdag aften går dagen med bådbesigtigelser, bl.a. vil Bo Albrechtslund fremvise sin Ballad, som den er indrettet / udrustet til langtur sejlads med hele familien.
 
Klubben er værter for middag lørdag aften i Restaurant Hummeren kl. 18.00.
 
Efter middagen fortæller Bo om deres tur i Balladen Love til Caribien og der vil være plads til en snak og debat om erfaringerne med sejladsen og båden.
 
Søndag er hjemrejse dag efter et forhåbentligt vellykket jubilæumstræf.
 
Af hensyn til vores planlægning og bestilling af middagen, skal du tilmelde dig på klubbens email:
Dansk.balladklub@gmail.com med dit navn, bådnr. og antal deltagere, senest søndag 20 august.
 
Med sejlerhilsen
Dansk Balladklub, bestyrelsen
Dansk Balladklub har i 50 år varetaget Ballad sejlernes interesser og har behov for fornyelse. 
Derfor søger vi 2 Ballad ejere, der har lyst og interesse i frivilligt arbejde for kollega sejlere i klassen.
Vi forestiller os, at du stiller dig til rådighed som suppleant til bestyrelsen og vælges hertil på et kommende årsmøde (generalforsamling).
Hvis det har din interesse så giv besked på dansk.balladklub@gmail.com
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen, se på www.ballad.dk

Referat fra generalforsamling 2023.

 

Sted; Boat Show Fredericia, messecenter

Tid;   Søndag den 5 marts 2023 

Deltagere, 24 tilmeldte, 22 mødte frem.

 

Mødet blev gennemført i henhold til dagsordenen fastlagt i vedtægterne.

 
 1. Valg af dirigent, 

Formanden foreslog Lilian Byberg, som blev valgt, konstaterede rettidig indbydelse og dermed beslutningsdygtige og gav ordet til Torben for årsberetningen.

 

 1. Torben aflagde beretningen med konstatering af et lidt stille år hvor vi viklede os ud af coronaen. Forrige generalforsamling blev gennemført i Kastrup Strandpark, det var en nyskabelse i forhold til tidligere hvor vi mødtes i Skovshoved, men med en bestyrelse fra hele Danmark er Kastrup mere bekvem, tæt på lufthavnen og Metro.

Vi havde planlagt 2 turtræf, men fik kun gennemført det ene træf i Storebælt. Øresundstræffet blev aflyst pga for få deltagere.

Der er god aktivitet på diverse facebook grupper med særdeles nyttige tips. Det kan konstateres at Balladen stadig er meget populær (det tror pokker med de priser).

Den store rolle facebook spiller på vidensdeling er baggrunden for indstillingen af klubbladet, redigeret og fremstillet af Ivan og Bente Frost.

Udgivelsen af Ballad matriklen er indstillet pga. GDPR reglerne.

Kapsejlads for sjov i Svanemøllebugten udvikler sig stadig, nu op til 15 fartøjer mødes og konkurrerer hver mandag i sæsonen, Flot og klubben støtter med præmier og rådgivning.

2023 er klubbens 50 års jubilæum, vi regner med at fejre begivenheden senere i år. Nærmere om planerne sidst på generalforsamlingen. 

Årsberetningen blev godkendt.

   

 1. Lilian gav ordet til kassereren, Christina, der uddelte regnskabet til forsamlingen og gennemgik hovedtal, beskedent underskud pga indkøb af standere, B caps, øgede udgifter til hjemmeside, forsamlingen godkendte regnskabet.

  

 1. Lilian gav ordet til Torben for valg af ledelse, Torben orienterede kort, at bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, for tiden er vi 6 i bestyrelsen, som blev præsenteret. Vi er på valg for 2 år ad gangen og i år er Christina W S Pless, Hans P Kokholm og Torben Pless på valg, alle modtager genvalg, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

 
 1. Lilian gav ordet til Torben for valg af revisor, der oplyste at klubbens nuværende revisor Ole Lund er villig til genvalg, forsamlingen godkendte Ole Lund som revisor.

 
 1. Lilian gav ordet til Christina, der oplyste, at regnskabets budgetdel er udarbejdet med uændret kontingent kr 250,- forsamlingen godkendte kontingent for 2024 til kr 250,- 

 
 1. Lilian gav ordet til Torben for indkomne forslag, ingen forslag modtaget.

 
 1. Lilian gav ordet til bestyrelsen for punktet eventuelt, Jørgen gav en status på vores plan for fejring af klubbens 50 års dag. Vi har booket Ishøj sejlklubs restaurant til lørdag den 26 august, dels er der flydende bådudstilling i denne weekend og dels har vi de bedste erfaringer med turtræf hos Ishøj sejlklub. Vi vil forsøge at skaffe noget Ballad relateret foredrag. Michael pegede på tidlig annoncering af arrangementet, aht. medlemmernes planlægninger. Ligeledes er det vigtigt at præcisere, at man er velkommen til at deltage også selvom man ikke kommer sejlende til. Det blev foreslået at lade klubben betale evt. havnepenge, såfremt Ishøj Havn vil have penge for at vi bruger havnen under Copenhagen Boat Show. Sidste gang gjorde vi ikke. 

 

Christina orienterede om et forslag, at klubben erhverver et par Go Pro kameraer, som klubmedlemmer kan låne og med film dokumentere, både tekniske udfordringer med vores både, men også med fif til gode steder at besøge eller dokumentation af et sommertogt, sommerferie eller en tur ud på de store oceaner. Ivan demonstrerede bl.a. en lokalitet tæt ved Assens, hvor der med agterfortøjning på en bøje kan sejles helt op på stranden. Her kan der udleves sydhavsø stemning med badning og hovedspring fra båden. 

 

Christina spurgte om det fungerer at modtage mail, når der er nyt på hjemmesiden eller der bliver lavet opslag på grupperne på facebook? Til det var svaret, at det var man glade for og gerne vil beholde. 

 

Det blev foreslået at fortælle så tidligt som muligt om evt. arrangementer, der kommer på Facebook. 

 

Torben afsluttede generalforsamlingen med tak til Lilian for myndig mødeledelse, og takkede bestyrelsen for samarbejdet. 

 

Referat Torben Pless

 

 

Generalforsamling i Dansk Balladklub

 

Generalforsamling i Dansk Balladklub holdes søndag den 5 marts 2023 kl. 10.30 i messecenter Fredericia i forbindelse med bådudstillingen.

 

Dansk Balladklub byder på frokost, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail:

Dansk.balladklub@gmail.com senest 1. marts er nødvendig.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til: dansk.balladklub@gmail.com senest d. 26 februar 2023. 

 

Dagsorden:

 
 • Valg af dirigent
 • Årsberetning
 • Årsregnskab fremlægges
 • Valg af ledelse
 • Valg af revisor
 • Fastsættelse af kontingent 2024
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
 

Venlig hilsen 

Dansk Balladklub 

Nyheder

Kære medlemmer af Dansk Ballad Klub.
Mit navn er Lars Tordrup og jeg har firmaet 3T Textil Tryk, drevet dette siden 1. juli 1990.
Mit cvr. nr. er 14438343.
Jeg kan tilbyde klubbens medlemmer div. former for beklædning som t-shirt, poloshirt, sweatshirt, jakker, caps og meget mere.
Det er beklædning der kan bruges til såvel sport som fritids- og arbejdsbrug.
Alt kan købes med eller uden tryk / broderi efter ønske.
I er velkomne til at skrive mig på mail 3t@49220603.dk eller ringe mig på 49220603.
Jeg vejleder gerne og / eller sender jer link til kataloger / websider hvor I kan blive inspireret til at vælge hvilke produkter der har interesse for jer.
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Med hilser bedste hilsner og ønske om en god dag
Lars Tordrup
3T Textil Tryk.

Lodtrækning om 2 - delt nedgangsluge fra plexifix.

 

Der er nu trukket lod blandt de medlemmer, der har betalt kontingent 2021 rettidigt.

Den heldige vinder af en 2 - delt nedgangsluge fra PLEXIFIX er:


 
Kontingent for 2023.
 
Den travleste tid for klubbens kasserer nærmer sig, der skal opkræves kontingent for 2021.
Du kan hjælpe til at gøre det lettere.
 1. Har du ændret e-mail og/eller postadresse, så send ændringen til: dansk.balladklub@gmail.com eller benyt formularen på klubbens hjemmeside: ballad.dk/Bliv-medlem eller brev til klubbens postadresse: Dansk Balladklub, Risebækvej 14, 2770 Kastrup TLf: 40550110.
 2. Indbetal kontingent for 2023 Kr. 250 til klubbens bankkonto: 1551-0003254763 nu, så spares opkrævningen. Husk at oplyse navn og adresse og evt. medlemsnummer. Medlemsnummer findes i matriklen på klubbens hjemmeside: ballad.dk/Ballad-Matrikel.  
 3. Du vil i år få tilsendt en ny Ballad stander før sejlsæsonen, som kvittering for din kontingentbetaling.

Godt Nytår til alle Balladsejlere!

 
I 2021 er det 50 år siden den første ALBIN BALLAD blev bygget.
Klubben har forberedt fejringen af 50-års jubilæet, men Corona pandemien vil ændre planerne.
Generalforsamlingen skulle efter planen afvikles i Fredericia under Bådmessen. Det er ikke muligt. Derfor overvejer bestyrelsen, hvorledes en alternativ generalforsamling kan afvikles.
Balladklubber etableres i Danmark og Sverige i 1973. Ballad One Design Association bliver stiftet i 1976, så der er flere mærkedage at se frem til.

Teknikken driller.


Nogle indmeldelser bliver lagt i spam i klubbens gmail.
Der arbejdes på en løsning.
Skriv venligt til klubbens email: dansk.balladklub@gmail.com, hvis du mangler svar på din henvendelse.

Bestyrelsen ønsker alle, medlemmer og nye medlemmer, en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

 

Klubben er i gang med at planlægge fejringen af, at det i 2021 er 50 år siden den første Albin Ballad blev produceret.
Dansk Balladklub har mere end 100 medlemmer, men den store interesse for Albin Ballad på Facebook viser, at medlemstallet kunne være større.
Det årlige kontingent er kun 250 kr. Det giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer og en Ballad stander.
Klik på ” Bliv medlem” på hjemmesiden, hvis du ikke er medlem af klubben.

Den nye hjemmeside er næsten nu som vedtaget på generalforsamlingen 3. marts, 2019  i messecenter Fredericia.
Matrikkel kan vises på ipone. Det er praktisk i havn eller på havet, hvor der er forbindelse.
Den findes sorteret efter Balladnr. så det er muligt at finde ud af hvem man mødet på vandet.
Hjemmesiden mangler problemløsninger under teknik, som vi engang havde på en tidligere generation hjemmeside.

Problemer/fejl og mangler kan sendes til klubbens email: dansk.balladklub hos gmail.com
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110